top of page

Successen

Zonnepaneel Boerderij8

S. heeft de eigendom van een PV-systeem. S. heeft het PV-systeem verhuurd aan Energy Under Control B.V., die volgens S. niet aan haar verbintenissen ingevolge de huurovereenkomst heeft voldaan en bovendien heeft bewerkstelligd dat de huurovereenkomst is gesloten onder invloed van dwaling.


S. heeft de huurovereenkomst beëindigd. Energy Under Control B.V. heeft haar elektronische verbinding met het PV-systeem, ondanks een daartoe strekkende sommatie, niet verbroken. Zij heeft bovendien nagelaten om een factuur te verzenden. S. heeft zich in kort geding gewend tot de kantonrechter als voorzieningenrechter, die heeft geoordeeld dat voldoende aannemelijk is dat de bodemrechter zal verklaren dat de huurovereenkomst rechtsgeldig is beëindigd en Energy Under Control B.V., op straffe van een dwangsom, heeft bevolen om haar elektronische verbinding met het PV-systeem te verbreken en de ontbrekende factuur te verzenden.

Successen: Projecten
bottom of page