top of page

Successen

Na-YT_Viktor.jpg

De minister van Justitie van de Republiek Polen (de minister) heeft ons gevraagd om een position paper te schrijven over het Nationaal Programma Landelijk Gebied (NPLG). In Polen zijn zorgen geuit over de toekomst van de Europese agrarische sector en voedselvoorziening. De minister vraagt zich af of het NPLG rechtmatig is. Wij hebben een position paper geschreven met als titel 'The National Program Rural Area: a Threat to Democracy and Prosperity'. Wij hebben geconcludeerd dat het NPLG gedeeltelijk in strijd is met de geldende wet, terwijl het NPLG op een valse motivering berust en mede daarom zal leiden tot een ongeoorloofde aantasting van verschillende grondrechten. Volgens ons worden door de volharding in het NPLG de Rule of Law (het Gezag van de Wet) en daarmee de democratie met voeten getreden, en zal het ten slotte leiden tot een afname van de Europese welvaart door interne voedseltekorten. De minister zal, aan de hand van het position paper, een klacht indienen tegen de Staat der Nederlanden bij de Europese Unie.

Foto: Instytutu Gospodarki Rolnej

294101169_10227536742265654_3291808285015638804_n.jpg

Farmers Defence Force had aangekondigd dat zij een demonstratie wilde organiseren op de laatste dag van De 4Daagse in Nijmegen. De burgemeester van de Gemeente Nijmegen heeft de demonstratie verboden. Na tussenkomst van de voorzieningenrechter is een regeling getroffen op grond waarvan Farmers Defence Force de aangekondigde demonstratie toch (voorwaardelijk) mocht organiseren. Zij mocht, nabij de eindstreep, met vijftig demonstranten, een landbouwtrekker en een koelwagen aanwezig zijn.

7c561e8d-da34-36c3-ada3-261a5faabfb1.jpg

Verschillende boeren hebben deelgenomen aan een demonstratie in de Gemeente Raalte, waarbij een distributiecentrum werd geblokkeerd. De burgemeester van de Gemeente Raalte (de burgemeester) heeft de demonstratie verboden. Na tussenkomst van de voorzieningenrechter is een regeling getroffen op grond waarvan de boeren mochten demonstreren door het distributiecentrum te hinderen. Elke vrachtauto mocht ten hoogste tien minuten worden opgehouden. De burgemeester heeft enkele dagen later een samenkomst georganiseerd van verschillende politici en boeren, om de zorgen in de agrarische sector te kunnen bespreken.

Foto: RTV Oost / Mark Bakker

hamer beoordelen

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Zoetermeer (het college) heeft een aanvraag van B. tot bijzondere bijstand in verband met een gerechtelijke procedure afgewezen. Het college heeft het daartegen ingestelde bezwaar ongegrond verklaard. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college het bezwaar ten onrechte ongegrond heeft verklaard. Volgens de rechtbank ontbeert de beslissing op bezwaar een juiste motivering. De rechtbank heeft het college bevolen om een bedrag van € 1.566,00 te betalen als proceskostenvergoeding.

198901.jpg

De Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (de NCTV) heeft Farmers Defence Force genoemd in een openbaar terrorismerapport. Farmers Defence Force is in verband gebracht met extremisme en verschillende strafbare feiten. Na tussenkomst van de kantonrechter is een regeling getroffen op grond waarvan de NCTV een rectificatie heeft geplaatst op de website www.nctv.nl, waarin is geschreven dat Farmers Defence Force geen extremistische organisatie is en ten onrechte in verband is gebracht met verschillende strafbare feiten. De minister van Justitie en Veiligheid heeft, op verzoek van de Tweede Kamer, de regeling openbaar gemaakt door een Kamerbrief.

Foto: Nieuwe Oogst / Dirk Hol

web-2004binfarm.webp

In het televisieprogramma Opsporing Verzocht, geproduceerd door het ministerie van Justitie en Veiligheid en AVROTROS, is Farmers Defence Force in verband gebracht met verschillende strafbare feiten. De kantonrechter heeft geoordeeld dat de Staat der Nederlanden (de Staat) en AVROTROS onrechtmatig hebben gehandeld. Een (deugdelijke) feitelijke onderbouwing voor de betrokkenheid van Farmers Defence Force bij de verschillende strafbare feiten ontbreekt. De kantonrechter heeft de Staat en AVROTROS bevolen om een schadevergoeding te betalen van € 3.425,00. Op de website van AVROTROS is een rectificatie geplaatst.

Foto: ANP / Jeroen Jumelet

Image by Aron Visuals

Het Centrum Indicatiestelling Zorg heeft beslist dat H. recht heeft op een persoonsgebonden budget, maar heeft de ingangsdatum vastgesteld op een dag die is gelegen na die waarop de zorg is aangevangen. De erven van H. hebben, nadat H. is overleden, bezwaar en beroep ingesteld. De Centrale Raad van Beroep (de Raad) heeft geoordeeld dat het recht op een eerlijk proces is geschonden, omdat de uitspraak in het beroep niet binnen een redelijke termijn is gedaan. De Raad heeft de Staat der Nederlanden bevolen om schadevergoeding te betalen van € 500,00.

Image by Science in HD

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Soest (het college) heeft aan B. e.a. een last onder dwangsom opgelegd op grond waarvan een bouwwerk moest worden aangepast. De Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (de Afdeling) heeft geoordeeld dat de belangen van verzoekers bij de schorsing van de last onder dwangsom zwaarder wegen dan die van het college bij de volharding daarin. De Afdeling heeft de last onder dwangsom geschorst.

Image by Mikaela Wiedenhoff

Het Centrum Indicatiestelling Zorg (het CIZ) heeft beslist dat H. recht heeft op een persoonsgebonden budget, maar heeft de ingangsdatum vastgesteld op een dag die is gelegen na die waarop de zorg is aangevangen. De erven van H. hebben bezwaar ingesteld. Het CIZ heeft het bezwaar niet-ontvankelijk verklaard, omdat het te laat zou zijn ingesteld. De Centrale Raad van Beroep (de Raad) heeft geoordeeld dat het bezwaar op tijd is ingesteld, zodat het bezwaar ten onrechte niet-ontvankelijk is verklaard. De Raad heeft het CIZ bevolen om opnieuw op het bezwaar te beslissen.

Image by Joanna Kosinska

Het college van burgemeester en wethouders van de Gemeente Putten (het college) heeft een dwangsom ingevorderd, omdat H. een eerder bevel niet zou zijn nagekomen. Volgens het college heeft H. het beroep te laat ingesteld. De rechtbank heeft geoordeeld dat het college onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat het beroep op tijd is ingesteld, zodat het beroep ontvankelijk is verklaard. De rechtbank heeft ook geoordeeld dat het college onvoldoende aannemelijk heeft gemaakt dat een dwangsom was verbeurd.

Image by Stephen Phillips - Hostreviews.co.uk

Famed B.V. (Famed) heeft H. gedagvaard, omdat H. een tandartsrekening niet zou hebben betaald. Volgens Famed is de vordering door de tandarts aan haar overgedragen. De kantonrechter heeft geoordeeld dat Famed niet aannemelijk heeft gemaakt dat de vordering door de tandarts aan haar is overgedragen, zodat de vordering is afgewezen.

Successen: Projecten
bottom of page