top of page

Losse opdrachten

Voor losse opdrachten kunt u vrijblijvend contact opnemen. In incassozaken is ons tarief gelijk aan de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten en het gemachtigdensalaris, die in beginsel voor rekening komen van uw wederpartij. Zo wordt u niet geraakt in uw portemonnee, omdat uw wederpartij niet tijdig betaalt. De hoogte van de vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten vindt u in het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten. De hoogte van het gemachtigdensalaris vindt u in de Liquidatietarieven kanton.


In andere zaken is ons tarief € 120,00 per uur. In overleg kan een ander tarief worden overeengekomen. Dat kan bijvoorbeeld, als u kunt aantonen, dat u onvoldoende draagkrachtig bent en zonder onze rechtsbijstand in grote problemen dreigt te raken. Alle prijzen zijn exclusief zes procent kantoorkosten, de omzetbelasting en eventuele onkosten, zoals reiskosten, portokosten, gerechtsdeurwaarderskosten en griffierecht.


Als een gerechtelijke procedure noodzakelijk mocht blijken, moet u bijna altijd griffierecht betalen aan het gerecht. De hoogte van het griffierecht vindt u in de Bijlage behorend bij de Wet griffierechten burgerlijke zaken. In sommige gevallen moet het inleidend processtuk worden betekend door een gerechtsdeurwaarder. De hoogte van de daarmee verknoopte kosten vindt u in het Besluit tarieven ambtshandelingen gerechtsdeurwaarders.


Op al onze diensten zijn onze algemene voorwaarden en ons privacybeleid van toepassing.

Losse opdrachten: Tekst
bottom of page