top of page

Privaatrecht

Vermogensrecht

Het vermogensrecht is gecodificeerd in Boek 3 van het Burgerlijk Wetboek. Het vermogensrecht bevat de algemene regels voor de levering van goederen en de totstandkoming van overeenkomsten. Het vermogensrecht houdt verband met het verbintenissenrecht.

Verbintenissenrecht

Het algemeen verbintenissenrecht is gecodificeerd en Boek 6 van het Burgerlijk Wetboek. Het algemeen verbintenissenrecht bevat de algemene regels van verbintenissen uit overeenkomst en verbintenissen op grond van de wet.

Privaatrecht: Diensten
bottom of page