top of page

Bestuurs(straf)recht

Bestuursrecht

Het algemeen bestuursrecht is gecodificeerd in de Algemene wet bestuursrecht. Het bestuursrecht kent ook veel bijzondere regels, die zijn gecodificeerd in bijzondere wetten, zoals de Wet natuurbescherming. Het bestuursrecht regelt de verhouding tussen de overheid en de burger.

Bestuursstrafrecht

Het bestuursstrafrecht is een bijzonder onderdeel van het bestuursrecht. Sommige bestuursorganen zijn bevoegd om strafrechtelijke sancties op te leggen, zoals een bestuurlijke boete na een verkeersovertreding.

Bestuurs(straf)recht: Diensten
bottom of page