KvK: 61530700

Btw: NL200344912B01

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vermogensrecht

Het vermogensrecht omvat in de kern de regels voor goederen, de overdracht daarvan en het aangaan en tenietgaan van verbintenissen. Geschillen op het gebied van vermogensrecht kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de overdracht van roerende of onroerende zaken, rechten op naam, of op de vernietiging of nietigheid van verbintenissen. Het vermogensrecht hangt samen met andere rechtsgebieden, zoals het algemeen verbintenissenrecht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIËNTEN (3).jpg