KvK: 61530700

Btw: NL200344912B01

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Strafrecht

Het strafrecht regelt de onderlinge rechten en plichten van overheidsinstanties en burgers in strafzaken. Geschillen op het gebied van strafrecht kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op de verdenking van een strafbaar feit, de bevoegdheid tot het doen van aangifte van een strafbaar feit, of op het verhalen van schade op de pleger van een strafbaar feit. Het strafrecht hangt samen met andere rechtsgebieden, zoals het bestuursrecht.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIËNTEN (3).jpg