KvK: 61530700

Btw: NL200344912B01

------------------------------------------------------------------------------------------------------

Consumentenvorderingen

Indien de schuldenaar bij het aangaan van een verbintenis een natuurlijk persoon is, die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, is een uit die verbintenis voortvloeiende vordering een consumentenvordering. Voor de incassering van consumentenvorderingen gelden andere regels, dan voor de incassering van andere vorderingen. De wet stelt geen uiterste dag van betaling en incassokosten mogen niet zomaar worden gevorderd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIËNTEN (3).jpg