KvK: 61530700

Btw: NL200344912B01

------------------------------------------------------------------------------------------------------

B2B-vorderingen

Indien de schuldeiser en schuldenaar rechtspersonen zijn of naturlijke personen, die handelen in de uitoefening van een beroep of bedrijf en een verbintenis aangaan om baat, is een uit die verbintenis voortvloeiende vordering een B2B-vordering. Voor de incassering van B2B-vorderingen gelden andere regels, dan voor de incassering van andere vorderingen. De wet stelt een uiterste dag van betaling en incassokosten mogen na het verstrijken daarvan worden gevorderd.

------------------------------------------------------------------------------------------------------

CLIËNTEN (3).jpg